ਕੂਕੀਜ਼

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
ਓਹੋ! ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

+
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥ
+
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ PhotoRobot ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

+
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਛਾਲ ਦਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
ਓਹੋ! ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਅਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਟੋਰੇਜ।

ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਆਈਐਸਓ 27001 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਟੀਐਲਐਸ-ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਫ਼ਤ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ

ਸਾਡੀ ਮਲਟੀ-ਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਭੂ-ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਟੀ-ਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ, 360° ਸਪਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਮਮੈਟਰੀ 3ਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਈਜੀ, ਪੀਐਨਜੀ, ਵੈੱਬਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਅ ਫਾਈਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ।

ਫੁੱਲਟੈਕਸਟ ਖੋਜ

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਆਈਟਮਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਰਤੀਆ ਖੋਜ ਸਵਾਲ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ

ਤੁਸੀਂ ਟੈਗਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਗ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਗ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਕਲਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਣਯੋਗ ਹਨ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ – ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ। ਲੌਗਇਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਮਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਪੰਨਾ

ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਝਲਕ।

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ – "ਪਾਸਵਰਡ" ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ।

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪੇਜ

ਹਰੇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਝਲਕ।

ਆਯਾਤ

ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸਵੀ ਆਯਾਤ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਏਕੀਕਰਨ

ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਜੇਐਸਓਐਨ ਅਤੇ ਐਕਸਐਮਐਲ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਆਈਡੀ, ਐਸਕੇਯੂ, ਸਥਿਤੀ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ

ਚਿੱਤਰ ਥੋਕ ਨਿਰਯਾਤ

ਐਪ ਵਿੱਚ - ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਉਪਯੋਗਤਾ - ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਫਾਈਲਨੇਮ ਢਾਂਚੇ, ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ - ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।