ਕੂਕੀਜ਼

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
ਓਹੋ! ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

+
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥ
+
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ PhotoRobot ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

+
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਛਾਲ ਦਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
ਓਹੋ! ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

PhotoRobot ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਮਰੇ

PhotoRobot ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PhotoRobot ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੈਨਨ ਕੈਮਰੇ

ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣਯੋਗ ਲੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਮਿਰਰਲੈੱਸ ਕੈਮਰਿਆਂ (ਬਦਲਣਯੋਗ ਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ CSC / ਕੰਪੈਕਟ ਕੈਮਰੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ SLRs (DSLRs) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਈਓਐਸ ਆਰ/ਆਰਪੀ
 • EOS 5DS / EOS 5DS R
 • ਈਓਐਸ 1ਡੀ ਮਾਰਕ ਤੀਜਾ / 1ਡੀ ਮਾਰਕ ਤੀਜਾ / 1ਡੀ ਮਾਰਕ ਆਈਵੀ / 1ਡੀ ਐਕਸ / 1ਡੀ ਸੀ / 1ਡੀ ਐਕਸ ਮਾਰਕ ਆਈਆਈ / 5ਡੀ ਮਾਰਕ 2 / 5ਡੀ ਮਾਰਕ ਤੀਜਾ / 5ਡੀ ਮਾਰਕ ਆਈਵੀ / 6ਡੀ / 6ਡੀ ਮਾਰਕ 2 / 7ਡੀ ਮਾਰਕ 2
 • EOS R3 / R5 / R6 / R1
 • EOS 80D / 90D
 • EOS 850D

ਕਲੋਜ਼- ਅੱਪ ਕੈਮਰੇ

ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ WiFi ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ WiFi ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਟੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਕੈਨਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ) ਰਾਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 • EOS RP
 • EOS 90D

ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PhotoRobot ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਕੋਨ ਕੈਮਰੇ

ਮੂਲ ਕੈਪਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ (ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)। ਖਾਸ ਨਿਕੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 • Z7
 • D810 / D850
 • D7000

ਨਿਕੋਨ ਲਈ ਬੇਦਾਅਵਾ: ਨਿਕੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ (M1 ਅਤੇ ਨਵੇਂ) ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। PhotoRobot ਕੰਟਰੋਲਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਕੋਨ ਲਈ ਬੇਦਾਅਵਾ: Jpeg ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ-ਸਟਾਪ (ਨਾਰਮਲ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਫਾਸਟਸ਼ਾਟ ਮੋਡ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਟ੍ਰਿੱਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RAW+Jpeg ਸੁਮੇਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਮਰੇ

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 • ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ PhotoRobot ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਸਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਡਬਲਯੂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ PhotoRobot ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ PhotoRobot ਕੰਟਰੋਲਸ ਸੰਸਕਰਣ 2-5-4 ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ